Duurzaam bouwen

dakisolatie

Wooncorporaties werken aan dakisolatie om energielabel te verbeteren

Uit het onderzoek Corporatie Bouwplannen Scan van onderzoeksbureau BouwKennis blijkt dat wooncorporaties het energielabel vooral proberen te verbeteren door aan de dakisolatie werken. In ongeveer 40 procent van de gevallen gaat de aandacht uit naar de gevel.

Convenant Energiebesparing Huursector

In het convenant Energiebesparing Huursector werd vorig jaar door de overheid, verhuurders en de Woonbond vastgelegd dat alle woningen van corporaties in 2020 ten minste energielabel B zullen hebben. Om aan deze eisen te voldoen is men nu al begonnen met het verbeteren van de isolatie om zo het energieverbruik van de woningen terug te dringen.

Huidige stand van zaken

Een gemiddeld label is op dit moment enigszins moeilijk te bepalen doordat veel woningen nog geen energielabel hebben. Van de woningen die wel een label hebben is het gemiddelde op dit moment vastgesteld op energielabel D. Er is dus nog voldoende werk aan de winkel. Ongeveer 18 procent van de woningen heeft op dit moment energielabel B of hoger. Dat aantal zal in 2015 volgens de planning van corporaties op 96 procent liggen.

Financiële steun

De komende jaren zullen corporaties relatief eenvoudig woningen kunnen renoveren doordat de overheid 400 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor sociale verhuurders die de energiezuinigheid van hun woningen verbeteren. Deze steunmaatregel is een onderdeel van het energieakkoord voor duurzame groei.