Groene stroom

Climate March by ortho158

Nederlandse kiezer eist schone energie

Nederland staat steeds meer open voor energiebesparing en is voor het afstemmen van verplichte doelen voor het opwekken van schone energie. Dit is gebleken op basis van een uitgebreid onderzoek van TNS NIPO, dat werd uitgevoerd in opdracht van Greenpeace. De kiezer, inclusief die van de huidige regeringspartijen VVD en PvdA, vindt bovendien dat Nederland koploper moet worden op het gebied van schone energie en zonnepanelen. Daarnaast streeft men naar betere en milieubewuste oplossingen, zodat we in Nederland en de rest van de EU minder afhankelijk worden van importgas zoals Russisch gas, en daarnaast kernenergie, schaliegas en kolen.

Het onderzoek

Het onderzoek vond plaats in het kader van de People’s Climate March, die op 21 september 2014 over heel de wereld werd gehouden. Deze actie, vooraf al bestempeld als de grootste klimaatdemonstratie ooit, was inderdaad een groot succes. Voorafgaand aan deze wereldwijde mars deed TNS NIPO een representatieve steekproef onder 1089 Nederlandse kiezers met vragen over energie en duurzaamheid.

De cijfers

In totaal heeft 76% aangegeven dat Nederland moet investeren in groene en duurzame energiebronnen. Te denken valt aan wind- en zonenergie, maar ook het opwekken van stroom uit planten(resten). Van de respondenten geeft daarnaast 66% ook dat Nederland een prominente rol moet innemen binnen de EU als het gaat om het opwekken van schone energie. Momenteel staat Nederland op de 4e plaats van slechtste presteerders. Het wordt dus tijd dat de regering dit aan gaat pakken. Gelukkig bespreekt de Tweede Kamer deze maand de rol van Nederland bij de EU-onderhandelingen voor klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030.

Bekijk het rapport op de website van Greenpeace. Kortom: we willen in ieder geval zo schoon mogelijke energie, maar hebben het nog lang niet altijd.