Duurzaam bouwen

Groene daken

Meer groen op de daken tegen overstromingen

Groendaken zouden volgens een onderzoek van Columbia University in de toekomst kunnen helpen om overstromingen te voorkomen. De daken zouden niet alleen de opwarming van de aarde kunnen vertragen, maar ook regenwater kunnen opnemen.

Vervuiling

Er wordt verwacht dat er in de toekomst meer neerslag zal vallen en een grote plensbui kan vooral in steden met een riolering die niet alleen rioleringsafval, maar ook regenwater moet verwerken tot problemen leiden. Door grote hoeveelheden neerslag kan het rioleringssysteem het water niet aan en er moet vervuild water worden geloosd in lokale waterwegen om overstromingen te voorkomen.

Water opnemen

We weten allemaal dat groen goed is voor de natuur, planten en bomen kunnen co2 omzetten in zuurstof en ze kunnen het broeikaseffect vertragen. Een ander belangrijk voordeel van groendaken is dat ze water (tijdelijk) kunnen opnemen. Hierdoor krijgt het waterafvoersysteem meer tijd om het water af te voeren en zullen er minder problemen ontstaan.

De tuin

Het omzetten van co2 in zuurstof
Bron: detuingids.be

Resultaten onderzoek

Tijdens het onderzoek werden drie verschillende soorten groendaken bekeken. Een vegetatiedak wist 36 procent van het regenwater te behouden, een intensief groendak 46 procent en een modulair systeem wist zelfs 61 procent van het regenwater op te nemen. De onderzoekers merken op dat geen enkel groendak dezelfde prestaties zal leveren, maar het staat vast dat groendaken een significante bijdrage kunnen leveren tegen vervuiling en overstromingen in steden.