Groene stroom

Groene stroom

Groene stroom in Nederland: de stand van zaken

De gemiddelde Nederlander denkt dat Nederland het goed doet op het gebied van groene energie. Veel mensen hebben thuis groene stroom en we proberen allemaal zo min mogelijk energie te verspillen. Toch blijkt het werkelijke plaatje er helemaal niet zo goed uit te zien.

Aandeel groene stroom klein

In Nederland wordt maar een klein gedeelte stroom groen opgewekt, slechts 4 procent van alle stroom die wordt opgewekt is groen. Dat lijkt niet alleen weinig, maar dat is ook daadwerkelijk weinig wanneer we het vergelijken met andere landen in Europa. In landen als Frankrijk en Duitsland wordt respectievelijk 13 en 12 procent van de energie groen opgewekt, terwijl in Zweden zelfs bijna de helft van de energie groen wordt opgewekt.

Groencertificaten

De meeste Nederlanders die groene stroom afnemen, nemen groene stroom af die niet in Nederland wordt geproduceerd. Energiemaatschappijen kopen in het buitenland groencertificaten en daarmee mogen zij in Nederland groene stroom aanbieden. Veel groencertificaten die Nederlandse energiebedrijven gebruiken worden aangekocht uit Noorwegen, waar het merendeel van de energie groen wordt geproduceerd. De certificaten zorgen voor een vertekend beeld, omdat mensen uit Noorwegen zelf wel geloven dat hun stroom groen is en daar dus geen certificaten worden gebruikt.

Zelf meer groene stroom produceren

We zullen in Nederland daarom de komende jaren hard moeten werken om het aandeel groene stroom te verhogen. De regering heeft als doel gesteld om in 2020 16 procent van alle energie groen op te wekken, maar dat doel lijkt op dit moment onhaalbaar. Toch heeft de regering nog altijd hoop dat het de doelstelling in 2020 kan bereiken, het zou volgens de regering onder andere mogelijk zijn door grote investeringen in windenergie.

Kritiek

Toch is er ook kritiek op de manier waarop denkt de Nederlandse regering de doelstellingen wil bereiken. Om aan de doelstelling van 16 procent groene energie in 2020 te voldoen wil de regering namelijk ook grotere hoeveelheden biomassa verstoken in kolencentrales. Hoewel dit onder de noemer groene energie valt, is het minder schoon dan echt duurzame energie als zonne- en windenergie en daarom zou er volgens critici beter gebruik kunnen worden gemaakt van deze innovatie vormen van elektriciteitsproductie.